Beste inwoners van Noordwijk!

Momenteel is er in de gemeente Noordwijk als gevolg van de perikelen rond het Corona-virus een noodverordening van kracht. U zult ongetwijfeld de berichtgeving daarover via de media gevolgd hebben.

Als gevolg daarvan zijn vergaderingen en andere bijeenkomsten afgezegd of uitgesteld. En zal er ook niet veel te melden zijn over andere lokaal politieke zaken. Onze democratie staat als het ware dus even in de pauzestand. In het belang van een succesvolle bestrijding van het Coronavirus is voor nu eendracht en gezamenlijkheid belangrijker dan het voeren van politieke debatten over minder belangrijke zaken.

Wij vragen uw begrip hiervoor en willen alle betrokkenen, in het bijzonder zij die op welke wijze dan ook getroffen worden door de gevolgen van deze crisis, sterkte toewensen!

Redactie, 22 maart 2020